SWITCH SECTION

Boligmappa- boligens servicehefte

Av Ski Bygg AS

Testbruker 7 BK

Ski Bygg AS

8. november 2019
Av Ski Bygg AS

Testbruker 7 BK

Ski Bygg AS

8. november 2019
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20191108141140399.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20191108141140399.jpg?maxwidth=2000
0

Boligmappa er det eneste servicehefte for bolig som kan motta dokumentasjon direkte fra håndverkere. Du som boligeier kan loggføre egeninnsats og legge inn kvitteringer, bilder og annet nyttig. Siden boligmappa følger boligen ved et salg, er det lurt både for deg og fremtidige eiere. 

Boligmappa er det eneste servicehefte for bolig som kan motta dokumentasjon direkte fra håndverkere. Dokumentasjon publisert direkte fra en kvalifisert håndverker, gir deg og din bolig ekstra trygghet og verdi. Du som boligeier kan loggføre egeninnsats og legge inn kvitteringer, bilder og annet nyttig. Til sammen blir dette et komplett servicehefte for boligen din. Siden boligmappa følger boligen ved et salg, er det lurt både for deg og fremtidige eiere. God historikk er det verdt å ta vare på.

 

Alt om huset, leiligheten og hytta- informasjonen i boligmappa kommer fra flere hold.

Fra håndverkere
Håndverkere kan sende inn dokumentasjon på arbeid direkte til din boligmappe. Dette går nærmest av seg selv.

Fra Eiendomsregisteret
Boligmappa henter tilgjengelig informasjon fra matrikkelen, slik som omsetningshistorikk, servitutter og heftelser.   

Fra tidligere eiere
Boligmappa følger boligen. Kvitteringer, fargekoder og mer blir automatisk overført til ny eier.   

Fra deg som eier nå
Ta vare på fargekoder, kvitteringer og garantibevis på ett sikkert sted. Lurt i dag, verdiøkende i fremtiden. 

Hvordan funker det?
Når du logger deg inn med BankID identifiserer Boligmappa at du er du. Det gjøres deretter et søk i eiendomsregisteret for å finne ut hvilke eiendommer som står tinglyst på deg. Finner vi en eiendom, søkes det videre etter informasjon om eiendommen i offentlige register. I tillegg søker vi etter om en eller flere håndverker har loggført arbeid på den samme eiendommen. Det vi finner slår vi sammen og viser dette til deg på en enkel og oversiktig måte. Datasikkerhet er prioritet. Innlogging med BankID og all data er lagret på driftsenter i Norge.


Må jeg gjøre noe?
Egentlig ikke. Boligmappa kobler seg til deg automatisk ved første gangs innlogging med BankID og etter at du har godtatt våre vilkår der vi ber om å få lov til å søke etter informasjon om eiendommer som står registrert på deg. Du kan logge inn så ofte eller sjelden du vil, men vi anbefaler at du laster op kvitteringer, fargekoder og andre nyttige dokumenter som har med boligen å gjøre. Lurt i dag, verdiøkende om du en dag skal selge.

Hvem står bak Boligmappa?
Ambita AS, som er heleid av Nærings- og fiskeridepartementet, eier Boligmappa AS med 88 %. NELFO, arbeidsgiver- og næringspolitisk organisasjon for elektro-, ekom-, heis- og systemintegrasjonsbedrifter, Rørentreprenørene Norge, en organisasjon i Byggenæringens Landsforbund, og EFO, er også med på eiersiden. Boligmappa ble startet i 2012 av Nelfo, Rørentreprenørene Norge og de opprinnelige grunderne som fortsatt jobber i selskapet.

 

Kilde: Boligmappa.no

2956
Falseb-
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210415090008814.png #FFFFFF
Les også