SWITCH SECTION

Helt konge med royal

Av Ski Bygg AS

Boligkanalen Testbruker

Ski Bygg AS

8. oktober 2019
Av Ski Bygg AS

Boligkanalen Testbruker

Ski Bygg AS

8. oktober 2019
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20191008113032225.JPG?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20191008113032225.JPG?maxwidth=2000
0

Royal impregnert trevirke er en linoljebehandlet cu-impregnert furu. Impregneringen skjer under trykk og varme i en prosesstank. Under oljebehandlingen blir trevirket ettertørket. Det sprekker derfor mindre opp enn ubehandlet eller tradisjonelt impregnert trevirke.

Ved rengjøring eller etterbehandling må bruk av sterke rengjøringsmidler unngås, og høytrykksspyling bør som hovedregel unngås.

Hva bør du være oppmerksom på?
Materialet er av furu og virket kan derfor gi kvaeutslag. Det bør også benyttes festemidler av bra kvalitet for å hindre synlig «avrenning». Spesielt dersom det brukes upigmentert olje. Montering av royal terrassebord må skje med litt avstand, anslagsvis 3 mm mellom bordene. Royal virke gir lite krymp.

Fordelene med Royal
Dette er et produkt som gir et behagelig vedlikehold. Kledningen er fullstendig råtebehandlet i tillegg til oljebehandlingen. Kledningen har lang levetid og er formstabil over tid, det samme gjelder terrasser.
Reoljing av terrasser skjer normalt etter 3-4 år, kledninger med langt lengre intervaller, ca 8-10 år, mye avhengig av værpåkjenninger, og individuelle vurderinger rundt eventuelt ønske om «oppfrisking» av farge. Glatthøvlet virke som utsettes for slitasje, f.eks terrasse, blekner naturlig nok langt fortere enn en ru kledning.
Prismessig konkurrerer royal greit med grankledning inklusiv grunning pluss to toppstrøk i innkjøp. Bonusen er lengre levetid og mindre etterbehandling/vedlikehold.
Royalbehandling er en transparent oljebehandling, og det medfører at trestrukturen kommer veldig godt fram på det ferdige produktet.

Gode tips til etterbehandling og vedlikehold
Fargepigmentene vil gradvis blekes, som annen maling eller beis. Fargene kan da friskes opp igjen ved ny påføring av AlvdalRoyal olje eller tilsvarende. Alternativt kan en også gå vekk fra royal ved å skifte til andre farger. Da kan en bruke både olje- og vannbaserte malinger og beiser.
Royal kledning og særlig terrasse uten fargepigment vil snarlig få en «værgrå» fargetone, og oljen i det ytterste laget vil også her slites gradvis vekk. Vedlikehold kan gjøres med AlvdalRoyal med eller uten fargepigment, eller andre midler, likt pigmentert royal.


2418
b-TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210415090008814.png #FFFFFF
Les også