Hvordan skifte kledning

Av Ski Bygg AS

Boligkanalen Testbruker

Ski Bygg AS

28. oktober 2019
Av Ski Bygg AS

Boligkanalen Testbruker

Ski Bygg AS

28. oktober 2019
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20191028094942973.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20191028094942973.jpg?maxwidth=2000
0

Det finnes mange varianter av kledning/utvendig panel - malt, beiset, grunnet eller ubehandlet. Impregnert - royalimpregnert - malm - lerk - termotre,ja til og med brannhemmende kledning. Her finner du gode tips og råd for hvordan du skal skifte kledning/ utvendig panel.

Utvendig kledning av tre har lange tradisjoner her til lands. Helt siden 1600-tallet har tre vært benyttet som det mest vanlige fasadeproduktet. Utseendet på bordkledningen hadde ofte lokale forskjeller, dette er ikke lenger like fremtredende da trender og praktiske hensyn i større grad påvirker dagens småhusfasader.

Kledningens oppgave er å beskytte huset mot vær, vind og skader. I tillegg har den en viktig estetisk oppgave – da det er den bygningsdetaljen som påvirker husets ytre i størst grad. Tradisjonelt er det kledninger i gran som har vært mest benyttet, men vi ser nå at stadig flere benytter seg av andre tresorter.

Tre som fasade er ikke bare estetisk pent å se på, det har også en rekke andre fordeler:

  • Det er et relativt billig fasademateriale
  • Det er enkelt å montere, spesielt sammenlignet med å mure eller å pusse
  • Du kan selv enkelt tilpasse utseendet på fasaden gjennom å tilføre farge gjennom beis, maling eller annen trebehandling (for eksempel jernvitrol, tjære og andre impregneringsmetoder) som hindrer sopp og råte
  • Enkelt å vedlikeholde og mulig å bytte ut kun deler av veggen ved behov 

Unngå disse to store feilene.
1. Mange lager ikke dryppkant i enden av stående kledning.
Det medfører at vanndråper « henger « å suges opp i endeveden.
Det skal være ca 15 graders dryppkant (nese) slik at vannet renner av .

Enten gjør man det, når man kapper lengden på hvert bord.
Det kan bli vel så pent, hvis man gjør det til slutt.
Da nester man en lekt i riktig høyde, for så å bruke sirkelsaga hele veien
Husk å stille bladet på ca 15 graders helling. skrått oppover bak


2. Innfestning
I grove trekk er det tre måter å gjøre det på:
- Pistolspiker
- Håndspiker
- Skruer

Pistolspiker brukes mest, men anbefales ikke da det er her reklamasjonene kommer.
Mange av spikerne går 4-6mm for langt inn.
Da blir det knust ved i «krateret» som har ubehandlet ved.
Her starter det å råtne. 

Det samler seg mye støv og møkk i dette krateret. Når det regner på denne veggen renner det striper av skitt nedover kledningen ( Mange tror at dette er rust )

Anbefaler: 
Skru sydveggen og bruk håndspiker på di andre veggene. ( Evt. Skyting; Still kompressoren litt svakere å gå over med hammer )  
NB!  Viktig at overligger på stående tømmermannspanel klemmer inntil på begge sider. Da blir det tett.
NB! Viktig at spiker/skruer ikke går igjennom underligger på begge sider vis dette skjer, vil det medføre at underligger eller overligger sprekker ved tørking. 

Det finnes mange varianter av kledning/utvendig panel - malt, beiset, grunnet eller ubehandlet.
Impregnert - royalimpregnert - malm - lerk - termotre,ja til og med brannhemmende kledning.

Alt dette kan du lese mer om her!

Les også: Slik monterer du utvendig panel/ kledning

https://www.skibygg.no/nyheter/alvdalroyal
3693
Falseb-
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210415090008814.png #FFFFFF
Les også