SWITCH SECTION

Knirk og kuving

Av Ski Bygg AS

Boligkanalen Testbruker

Ski Bygg AS

15. oktober 2019
Av Ski Bygg AS

Boligkanalen Testbruker

Ski Bygg AS

15. oktober 2019
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20191015134519863.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20191015134519863.jpg?maxwidth=2000
0

Et gjentagende problem med parkett er klager på at produktet kuver og at det oppstår sprekker mellom stavene. Årsakene kan være sammensatte, men som oftest skyldes reklamasjonene gulvvarme og lav relativ luftfuktighet i vinterhalvåret.

Et annet tilbakevendende klageårsak er at parketten knirker. Knirk skyldes først og fremst at underlaget under parketten svikter. Det er ikke noe feil med selve parketten. Sørger man for at laget under parketten har tilstrekkelig styrke og hardhet, vil det ikke oppstå knirkelyder når man går på parketten. Flere gulvvarmeleverandører skriver i sine materialveiledninger at parketten kan legges direkte på varmefordelingsplatene. Erfaringene til Ski Bygg er imidlertid at det må legges en hard trykkfordelingsplate, for eksempel 10 mm Fermacell gulvgips, over varmefordelingsplatene, og så et lag med ullpapp før parketten legges. Da får man et gulv uten knirk. Noen gulvvarmeleverandører vil hevde at huseieren mister noe av varmeeffekten. Så kan man diskutere hvor mye et eventuelt varmetap er verdt i forhold til et parkettgulv uten irriterende knirkelyder.

Tørt inneklima
At parketten kuver i skjøtene og sprekker opp, skyldes i de aller fleste tilfellene for tørt inneklima, og ofte i kombinasjon med gulvvarme. I boliger med store vindusflater vil direkte sollys gi enda høyere temperaturer, som øker problemet. Kuving på grunn av for tørt inneklima, kan unngås ved å tilføre fuktig luft via luftfuktere. I dag finnes det flere typer på markedet der vannet må gjennom et rensefilter før det fordampes ut i rommet. Det beste inneklimaet har vi med en relativ luftfuktighet på mellom 30 og 60 prosent. I nye boliger kan vi i vinterhalvåret oppleve ned mot 15-16 prosent. Da er det ikke rart at parketten både kuver og sprekker opp. Tykkelsen på parketten har selvsagt noe å si for å forhindre kuving. 15 mm er mer stabilt enn 13 mm og tåler lavere relativ luftfuktighet.

2074
b-TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210415090008814.png #FFFFFF
Les også