Miljøfyrtårn

Ski Bygg tar smarte og lønnsomme miljøvalg

Av Ski Bygg AS

Anita Ingierd

Ski Bygg AS

10. juni 2020
Av Ski Bygg AS

Anita Ingierd

Ski Bygg AS

10. juni 2020
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200610092144206.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200610092144100.jpg?maxwidth=2000
0

Ny sertifisering gjennomført  25.juni 2020, avd. Ski! 

Andre avdelinger resertifiseres fortløpende. 


Alle våre butikker inkludert hovedkontoret, utarbeider årlig klima- og miljørapport som leveres til Stiftelsen Miljøfyrtårn. Vi  fører en rekke produkter med miljømerke som; Svanen, EU-Blomsten, Bærekraftig skogbruk (FSC, PEFC). 

(Klima- og miljørapporter kan sendes på forespørsel.)

551
b-0TrueFalse
0


431
b-0TrueFalse
TIDLIGERE SERTIFISERINGER
b-0TrueFalse

Samtlige av Ski Bygg sine butikker ble sertifiserte miljøfyrtårn i 2017. . 

Vurderingen til Ski Bygg 2017

Ski bygg har gjort en bra jobb i sertifiseringprosessen. Det er etablert et flott kildesorteringssystem som også merkes på kildesorteringsgraden. Alle trukker som brukes på anlegget er elektriske.


Ski Bygg har avtale med kun norske og svenske leverandører av varer. Trelast kommer hovedsakelig fra de svenske skogene. Ikke noe trevarer hos Ski Bygg kommer fra regnskogen.

Belysningen er skiftet ut mot LED-lamper. I tillegg er elektrisk apparatur automatisk avstengt på helger. Kontorbygget er et gammelt bygg og har derfor middels energikarakter.


Et forbedringspunkt er den miljøpåvirkning som oppstår ved transport er inn- og utleveranser av byggematerialer m.m. Dette gjøres per i dag med diesellastebiler. Ski bygg bør derfor vurdere å stille krav på leverandører om å bruke biodiesel som er produsert med resteprodukter. På lenger sikt bør man se på andre fornybare drivstoff som biogass, el og hydrogen.


Produktsalget i butikken kjennetegnes av produkter med høy kvalitet. Levetiden på produktene skal være lang. I tillegg arbeider Ski bygg med informasjon om ENØK-tiltak og støtteordningen fra Enova for installasjon av bærekraftige oppvarmingssystemer og energieffektivisering.

1334
b-0TrueFalse
Artikler
c-137TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210415090008814.png #FFFFFF
Les også