Parkett liker ikke tørt inneklima

Oftere enn før oppleves problemer der parketten kuver eller sprekker opp. Årsaken er for tørt inneklima. Nå er det normalt med gulvvarme som energikilde i tillegg til balansert ventilasjon. Det blir det problemer av.

skrevet av Ski Bygg AS

Overflater på gulv

Norge er det vanlig med mattere gulv enn ellers i Europa. Derfor står valget for de fleste mellom olje og mattlakk. Salget av oljede gulv har vokst kraftig de siste årene, men den tekniske utviklingen på lakk har ført til at begge overflatebehandlingene nærmer seg samme utseende.

skrevet av Ski Bygg AS

Hvordan legge gulv

Gulvet bør som hovedregel legges i rommets lengderetning, men du bør også ta hensyn til lysretningen, altså at bordene legges i den retningen lyset faller inn i rommet.

skrevet av Ski Bygg AS

Hva skal gulvet koste

Hva skal gulvet koste? Det er mange faktorer som bestemmer prisen på et gulv:

skrevet av Ski Bygg AS

Rengjøring av gulv

Følg produsentens anvisning for vedlikehold av ditt vedlikehold av ditt gulv. Det er forskjellige pleiemidler for lakkerte og oljede gulv. Betjeningen hos Ski Bygg vil også kunne gi deg tips og råd om vedlikehold.

skrevet av Ski Bygg AS

Gulvvarme

Et gulv med gulvvarme føles deilig og behagelig under føttene. Gulvarme øker også komforten i en bolig, men forutsetningen for et vellykket resultat er man har kontroll på styring av temperaturen i gulvet. Overflatetemperatur på et tregulv bør ikke overstige 27ºC.

skrevet av Ski Bygg AS